Instructeur en chef

 

Shifu Lorne Bernard

Directeur de l’Académie White Crane de Laval (Siège Social)

 
 

Instructeurs Seniors

 

Shifu Claude Rose

Directeur de l’Académie White Crane Montréal (Rosemont)

Shifu Karl Hérard-Francois

Directeur de l’Académie White Crane Montréal (Centre-Ville)

Instructeurs

Jiao Lien Étienne Métayer

Jiao Lien Mario Lizée

Jiao Lien Richard Pacheco

Jiao Lien Justin Pham

Jiao Lien Carla Baquiran

Jiao Lien Alexandros Giorgas

Jiao Lien Alexa D'Aliesio